Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Ve Smluvních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním našich webových stránek. Přečtěte si dokument pečlivě. Zaškrtnutím rámečku na konci smlouvy uznáváte Smluvní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj souhlas.

Přístupem na webové stránky, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto Smluvní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupujete při využívání těchto stránek. Pokud nesouhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky nevyužívali.

Využívání této webové stránky

Tyto webové stránky můžete používat pouze v souladu se Smluvními podmínkami a v souladu se zákonem. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Můžete se zaregistrovat nebo využívat tyto stránky bez registrace. Pixmac si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům některé rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům. Používání těchto webových stránek, stejně jako zaregistrování, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Registrací na těchto webových stránkách zodpovídáte za to, že s vaším heslem a údaji na účtu budete zacházet jako s důvěrnými informacemi a učiníte přiměřená opatření proti jejich zneužití. V případě stahování fotografií na váš účet, s vaším či bez vašeho vědomí, jste plně zodpovědní za platby za stahované fotografie. Včetně jakéhokoli neautorizovaného použití všech fotek.

Pixmac pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah těchto webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na těchto stránkách.

Ochrana soukromí

Při registraci a přístupu na autorizované části těchto webových stránek nebo později během používání těchto webových stránek vás můžeme dodatečně požádat o osobní údaje. Některé z nich můžete označit jako důvěrné. Stvrzujete, že veškeré vámi dodané informace jsou přesné. Pixmac souhlasí, že zajistí všechna opatření na ochranů všech uživatelů jeho webových stránek, včetně ochrany všech dodaných informací a označených jako důvěrné.

Dostupné licence -- základní

Jste srozuměn a souhlasíte s tím, že všechny fotografie na této webové stránce jsou prodávány s licencí bez nároků na honorář (Royalty Free licence) a že můžete používat pouze fotografie stažené na vašem účtu, a to v souladu s touto licencí. Licence je udělena majiteli účtu a nemůže být převedena na třetí stranu. Za licenci bez nároků na honorář platíte pouze jednou a můžete využívat fotografie k jakýmkoli účelům, které nejsou v rozporu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Fotografii(e) můžete použít v uměleckém tisku, na webových stránkách, v brožurce, letáku, knize, časopise a novinách, jako reklamní či propagační materiál. Pokud použijete fotografiie na webových stránkách, není dovoleno umožnit jejich stažení. Pokud chcete použít fotografie na předmětech, které jsou dále prodávány a redistribuovány, jako jsou (nejen) hrnky, trička, plakáty nebo další příbuzné předměty, potřebujete mít rozšířenou licenci, které vám dává možnost rozšířeného využití. Možnost využití a cena rozšířené licence je vyznačena u velkého náhledu u každé fotografie. Fotografie, u nichž není rozšířená licence vyznačena, jsou dostupné pouze se standardní licencí bez nároků na honorář. Tyto fotografie pak nelze použít na objektech určených k prodeji. Tato licence vám ani třetí straně neuděluje copyright na fotografii. Fotografie na těchto webových stránkách nemohou být znovu prodány nebo redistribuovány jakýmkoli způsobem bez předchozí konzultace s Pixmac nebo bez písemného souhlasu Pixmac.

Upozorňujeme vás, že veškerý obsah těchto webových stránek včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Pixmac se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty zodpovídáte za konzultaci s právním poradcem.

Pokud použijete fotografie stažené z našich webových stránek, doporučujeme vám uvést fotografa a agenturu. (Např. Jméno fotografa/Pixmac)

Souhlasíte, že nepoužijete fotografie stažené z těchto webových stránek pro citlivé účely, včetně (a nejen) sexuálních a sociálních kontextů. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti o omezeních souvisejících s touto licencí, kontaktujte Pixmac na customersupport@pixmac.com. Zejména je přísně zakázáno užití pro pornografii, extremismus a rasismus, falešné identity (např. falešné doklady nebo falešné uživatelské profily na Internetu, falešné identity modelů). Pokud si nejste jisti podmínkami této licence, kontaktujte Pixmac na adrese customersupport@pixmac.com

 

Dostupné licence -- obrázky Zdarma

Obrázky zdarma jsou distribuovány s licencí Creative Commons (CC). U každého obrázku je uveden konkrétní typ CC licence (v pravém panelu ve spodní části). Tyto obrázky je pak možno zdarma používat (i komerčně), pokud se dodrží konkrétní typ licence.

Nejčastější licence:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.cs

 

Kredity

Kredit je platební jednotka na Pixmac. Cena fotografií a provizí autorům jsou zobrazovány v kreditech a cena kreditů je zobrazována v ceníku. Kredity vyprší po roce od koupě. Bonusové kredity expirují obvykle po 3 měsících od data získání.

Vrácení platby

Do 7 dnů od uskutečnění nákupu můžete požadovat vrácení peněz za jakoukoli fotografii, kterou nebylo možné stáhnout. Vrácení peněz můžete požadovat také v případě, že stažená fotografie má technické závady, čehož jste si při stahování nevšimli. V tomto případě se zavazujete odstranit stažený obsah ihned poté, co jste obdrželi vrácenou částku, a není vám dovoleno obsah dále jakýmkoli způsobem využívat. Vrácení peněz není možné po uplynutí sedmi dnů od uskutečnění nákupu. Pokud máte jakékoli otázky ohledně vrácení platby, kontaktujte customersupport@pixmac.com.

Neautorizované užití

Žádná z fotografií na těchto webových stránkách nemůže být užita jako obchodní známka nebo servisní známka bez předchozí konzultace a písemného souhlasu Pixmac. Je přísně zakázáno používat fotografie pro pornografické, rasistické a nezákonné účely stejně jako hrubě porušit copyright, obchodní nebo servisní známku a používat fotografie pro účely, které uráží a zneužívají modely na fotografii. Nesete zodpovědnost za užití fotografií stažených na vašem účtu z těchto webových stránek a stáváte se zodpovědnými za jakékoliv způsobené škody související s jejich neautorizovaným užitím. Jste rovněž plně zodpovědní za možné peněžité požadavky třetí strany a/nebo Pixmac, zapříčiněné neautorizovanýn užitím stažených fotografií.

Nahraný materiál - Copyright a práva třetí strany

Pixmac nepovoluje přispěvatelům nahrávat na webové stránky jakýkoli materiál, který by mohl porušit práva třetí strany. Nahráním fotografií na tyto webové stránky stvrzujete, že máte všechna práva ke všem fotografiím včetně copyrightu, práva k publikování a další zákonná práva. Nahráním fotografií na tyto webové stránky udělujete Pixmac neexkluzívní licenci uveřejnit tyto nahrané fotografie (a všechny informace uvedené u fotografií) na tyto webové stránky a učinit je dostupnými online všem klientům. To zahrnuje také jejich distribuci ke klientům prostřednictvím různých médií stejně jako udělení sublicence k těmto materiálům klientům nebo partnerům. Souhlasíte, že nebudete za zde udělené licence pro vás jako přispěvatele nebo pro třetí stranu požadovat žádné finanční kompenzace po Pixmac nebo jeho majitelích, vedení a zaměstnancích do té doby, než budou vaše fotografie nahrány a dosáhnete výplatního limitu.

Model a Property release

Pro jakoukoli fotografii, který zobrazuje osobu, předmět nebo místo, které mohou být součástí copyrightu, práva publikovat nebo majetkového práva musí přispěvatel musí přiložit řádně vyplněný formulář podepsaný modelem, vlastníkem objektu nebo jinou odpovědnou osobou.

Autorské honoráře

Autorský honorář pro fotografie nahrané před 1.4.2009 budou oceňovány 50% z ceny snímku, pokud budou prodávány neexkluzivně, 60% pak, pokud budou prodávány exkluzivně na Pixmac.

Autorský honorář pro fotografie nahrané po 1. 4. 2009 prodávané s neexkluzivní licencí jsou oceňovány 30% z ceny fotografie, u exkluzivní licence se jedná o 40% z ceny. Když prodeje fotografa přesáhnou 200 USD, honorář za neexkluzivní prodej se zvýší na 40%, za exkluzivní prodej pak na 50%.

Exkluzívní a neexkluzívní licence

Standardní licence udělená vámi jako přispěvateli Pixmac je neexkluzívní celosvětová licence bez jakéhokoli omezení počtu kopií. Neexkluzívní licence znamená, že můžete nahrát stejnou fotografii neomezenému počtu fotoagentur. Můžete také nabídnout vaše fotografie s exkluzívní licencí, což znamená, že fotografie a všechny jejich varianty budou dostupné pouze na Pixmac a nemohou být nabídnuty jinými agenturami nebo jinými médii. Ke zrušení exkluzívní licence na fotografii je třeba zaslat předběžnou písemnou žádost Pixmac. Po obdržení žádosti si Pixmac vyhrazuje 90 dnů na odebrání exkluzívní licence k příslušné fotografii. Pokud hrubě porušíte exkluzívní licenci udělenou Pixmac, budete plně zodpovědný za všechny peněžité a nepeněžité požadavky, které mohou být vzneseny při porušení této dohody.

Závazky

Berete na vědomí a souhlasíte, že Pixmac s.r.o., jeho majitelé, vedení, zaměstnanci a partneři nebudou v žádném případě zodpovědní za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním těchto webových stránek. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Smluvních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.

Pixmac se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení. Následně Pixmac nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách nebo garantovat dodržení copyrightu fotografy. Pixmac nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

Obchodní známka a logo Pixmac

Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo Pixmac použít bez předchozího souhlasu Pixmac a bez jeho písemného souhlasu.

Aplikované právo

Tyto stránky jsou majetkem Pixmac s r.o., Koněvova 141/2660, Praha, Česká republika. Ačkoli můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na Pixmac přistupujete . Dohodu můžete vypovědět pouze písemným vyjádřením zaslaným Pixmac. Pixmac má 30 dní od obdržení zprávy na odstranění vašeho účtu.

Pixmac si vyhrazuje právo změnit tuto dohodu kdykoli bez předchozího upozornění.

Partnerský program

Partnerský program dává všem členům platformy Pixmac možnost získat odměnu za propagaci Pixmac. Pokud se do programu zapojíte, nestanete se zástupci Pixmac, pouze jej budete doporučovat. Člen vstupující do partnerského programu souhlasí, že bude propagovat a doporučovat Pixmac pouze legálními prostředky. Člen nesmí používat k propagaci spam nebo jakékoliv podobné prostředky. Pokud bude takováto aktivita zjištěna, zasadí se Pixmac o její zastavení a potrestání aktérů. Člen zodpovídá za veškeré náhrady škody způsobené takovýmito aktivitami.

Člen, jenž se zapojí do partnerského programu, má právo na odměnu za získání partnerů. Partner může kupovat snímky nebo být fotograf. Partner je nový člen, který si otevře účet na platformě Pixmac na základě doporučení člena Pixmac, jenž se zapojil do partnerského programu Pixmacu. Na základě doporučení znamená, že nový člen si otevře účet na Pixmac kliknutím na partnerský odkaz. Partnerský odkaz je hypertextový odkaz obsahující specifické referenční ID člena. Tento členský odkaz se specifickým ID je zobrazen v sekci Můj účet na webu Pixmac. Člen může tento odkaz použít k propagaci Pixmac nebo použít růžovou část odkazu či jeden z bannerů nabízených na Pixmac v sekci Můj účet. Člen, který se zapojí do partnerského programu na Pixmac, získá 25% z každého snímku, jenž si koupí jeho partner. To znamená, že člen, jenž se zapojí do partnerského programu, dostane 25% z čistého zisku, který Pixmac obdrží za tento nákup. Pokud si určitý snímek, který vytvořil fotograf, jenž je partnerem člena, zakoupí jiný partner člena, získá člen 50% čistého zisku Pixmac z nákupu tohoto snímku. Partnerský vztah trvá neomezeně po dobu, kdy má člen, jenž se zapojil do partnerského programu, otevřen účet na Pixmac a souhlasí s podmínkami partnerského programu. Odměny jsou členům dodávány formou kreditů, které lze převést na peníze podle těchto podmínek.

Pixmac má právo upravovat nebo rušit partnerský program jakož i měnit současné smluvní podmínky, a to bez předběžného oznámení. Pokud člen s novými podmínkami nesouhlasí, musí přestat propagovat Pixmac a ukončit svou účast na partnerském programu. Pokud člen chce Pixmac propagovat i nadále, bude to považováno za plný souhlas s novými podmínkami.